POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKA SERWISU www.nieruchomosci.tynscy.pl

 1. Podstawą prawną zebrania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ).

2. Dane osobowe zebrane zostaną w związku ze zgłoszoną przez Użytkownika Serwisu chęcią nawiązania współpracy w zakresie świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przed zawarciem umowy pośrednictwa. 

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu będących osobami fizycznymi jest Jacek Tyński - właściciel Firmy Tyńscy Nieruchomości NIP 626-142-18-09, REGON 273655241 z siedzibą w 41-902 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 1 lokal nr 5.

4. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem https://www.nieruchomosci.tynscy.pl wykorzystywanej przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w formularzach zgłoszeniowych chęci zakupu lub sprzedaży nieruchomości oraz chęci skorzystania z usług świadczonych przez Firmę Tyńscy Nieruchomości.

5. Użytkownik, który korzysta z Serwisu potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.

6. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Administrator zobowiązuje się nie sprzedawać danych personalnych i adresowych Użytkowników Serwisu. 

7. Użytkownicy którzy wysłali z Serwisu za pomocą formularzy zgłoszeniowych swoje dane mają prawo w siedzibie Administratora do ich wglądu, edycji a także usunięcia. Usunięcie może nastąpić także drogą elektroniczną za pomocą zwrotnego linka dla rejestracji zgłoszeń „cofnięcie zgody „ .

GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH
Administrator przechowuje dane osobowe niezbędne do identyfikacji Użytkownika Serwisu oraz wykonuje usługi na jego rzecz. Dane obejmują adres email, imię, nazwisko, numer telefonu, adres nieruchomości.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Serwisie w następujących celach: zapewnianie obsługi Użytkownika, kontaktowanie się z Użytkownikiem.


BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkie zbierane przez Administratora dane osobowe chronione są z użyciem środków technicznych i organizacyjnych powszechnie uznawanych za skuteczne według najnowszego stanu wiedzy oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
PRAWA AUTORSKIE FIRMY TYŃSCY NIERUCHOMOŚCI

  •     Zawartość Serwisu oraz nazwa domeny www.tynscy.pl podlega ochronie prawnej
  •     Opisy, zdjęcia, pliki, skrypty, grafika itp.  zamieszczone na tej domenie stanowią własność firmy:     Tyńscy Nieruchomości  reprezentowaną przez Jacka Tyńskiego z siedzibą w 41-902 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 1 lokal nr 5
  •     Kopiowanie i rozpowszechnianie treści zamieszczonych na  domenie www.tynscy.pl  jest zabronione.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  •     Informacje zamieszczone na domenie www.tynscy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów prawnych.
  •     Właściciel domeny nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualność jakichkolwiek informacji umieszczonych na stronie.

CIASTECZKA (COOKIES)
Serwis www. tynscy.pl wykorzystują ciasteczka (pliki cookies), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia odwiedzającego, tylko w ramach danych identyfikujące pobranie strony w sposób potrzebny do działania strony, a także w celu umożliwienia działania sesji. Pliki cookies wykorzystywane są także do zapamiętywania poprzednio otwartych stron, zapamiętywania danych w formularzach wprowadzania danych osobowych w celu realizacji kontaktu z Klientem. Ciasteczka są zupełnie nieszkodliwe dla komputera, i są standardową usługą udostępnianą przez wszystkie przeglądarki internetowe. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki – informacje jak to zrobić prezentujemy niżej (tj. dla kilku najpopularniejszych przeglądarek internetowych).
Użytkownik naszej strony może w każdej chwili zrezygnować z zapisywania plików Cookies wybierając odpowiednie ustawienia we własnej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z naszej strony może okazać się niemożliwe. W szczególności całkowite zablokowanie Cookies sesyjnych uniemożliwi działanie formularza kontaktowego i w takim przypadku nie bierzemy odpowiedzialności za skutki wynikające z błędu przekazania danych osobowych przez blokadę plików cookies we własnej przeglądarce.
Jeśli nie chcesz aby ta strona zapisywała pliki cookies na Twoim komputerze możesz je w każdej chwili wyłączyć (może to jednak spowodować błędy działania naszej strony).
Mozilla Firefox: W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność” (przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn).
Microsoft Internet Explorer: W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność” (specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych).
Google Chrome: W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
Opera: Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…” (oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn).
Apple Safari: W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność” (znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie).

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych pliki cookies obsługuje się w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Poniżej zamieszczamy dodatkowe informacje na temat obsługi cookies w wybranych przeglądarkach
Firefox – włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek
Internet Explorer – resetowanie ustawień programu Internet Explorer
Chrome – zarządzanie plikami cookie i danymi stron
Opera – ciasteczka
Safari – manage cookies